+32 (0)2 / 251.38.93via het contactformulierVilvoordsesteenweg 383 - 1850 Grimbergenma: enkel op afspraak / di - vr: van 10u00 tot 18u00 / za: van 09u00 tot 18u00

GEBRUIKSOVEREENKOMST

A. PRIVACYVERKLARING
Bij Keukens Van Camp vinden we gegevensbescherming belangrijk. In deze privacyverklaring vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze websites www.keukensvancamp.be, www.keukensvancamp.com en www.keukensvancamp.eu waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.
Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation ( hierna genoemd GDPR ) van 25 mei 2O18.

U kan [ hier ] de Keukens Van Camp privacyverklaring ( GDPR compliant ) raadplegen, afdrukken en/of digitaal opslaan.

B. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN COPYRIGHT
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de sites www.keukensvancamp.be, www.keukensvancamp.com en www.keukensvancamp.eu verstrekte gegevens
( teksten, grafische elementen, ... ) eigendom zijn en blijven van Keukens Van Camp.
Niets van de sites mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keukens Van Camp.
Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

C. AANSPRAKELIJKHEID
Keukens Van Camp kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de sites www.keukensvancamp.be, www.keukensvancamp.com en www.keukensvancamp.eu.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de sites geven geen recht op een financiële compensatie.
Keukens Van Camp is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
Keukens Van Camp biedt de websites www.keukensvancamp.be, www.keukensvancamp.com en www.keukensvancamp.eu uitdrukkelijk aan "zoals deze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op hedendaagse technieken. Keukens Van Camp kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het
( tijdelijk ) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
Keukens Van Camp is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Keukens Van Camp oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.
De opname van links naar websites betekent niet dat Keukens Van Camp de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Keukens Van Camp en de eigenaars van deze sites.
De informatie op de www.keukensvancamp.be, www.keukensvancamp.com en www.keukensvancamp.eu sites wordt periodiek gewijzigd. Keukens Van Camp behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

D. BEWIJS VAN TOEPASSELIJK RECHT
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.
In geval van geschillen en/of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

E. AANPASSINGEN
Keukens Van Camp behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De hernieuwde gebruikersovereenkomst zal dan bekend gemaakt worden op de websites en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

EINDE GEBRUIKSOVEREENKOMST
Opgemaakt te Grimbergen, 22.05.2018

[ download ] de gratis PDF reader ( voor Mac, Windows of Android )